Menu

Leveringsvoorwaarden

Lotus slachtoffer / Inzet LOTUS
Leden en aspirant leden kunnen geen dwang worden opgelegd. Zij spelen conform het reglement van het Oranje Kruis. De Lotusstudieleider of een door hem aangewezen persoon behoudt zich het recht voor een Lotusslachtoffer terug te trekken voor of tijdens het spel. Het is niet toegestaan bij het Lotusslachtoffer de slagader in de hals te voelen. Tevens is het niet toegestaan de handgreep van Heimlich volledig uit te voeren en het Lotusslachtoffer een hyperventilatie te laten uitbeelden.

No Play
Wanneer tijdens een inzet een Lotusslachtoffer werkelijk onwel wordt, is het codewoord hiervoor NO PLAY. Bij een no-play dient het spel en daarmee ook het trainingsdeel, waarbij het desbetreffende slachtoffer is betrokken, te worden stop gezet en dient direct contact te worden opgenomen met professionele hulpverlening dan wel de Lotusstudieleider of diens plaatsvervanger.

Aanvragen van LOTUS en annuleren van LOTUS
Aanvragen dienen minimaal 4 weken voor de datum van de inzet per E-mail te zijn ingediend bij de coördinator van de kring. Bij aanvragen die later binnenkomen, moet rekening gehouden worden met extra kosten oa. Voor telefoon, e-mail en porto. De aanvragen dienen alleen bij de coördinator te worden ingediend. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Aanvragen voor ondersteuning van een examen hebben te allen tijde voorrang, mits op tijd aangevraagd. Aanvragen kunnen tot maximaal 10 dagen voor een datum van inzet kosteloos worden geannuleerd. Na die tijd worden de gemaakte kosten in rekening gebracht. Indien er binnen 48 uur voor de inzet datum wordt geannuleerd dan wordt het volledige bedrag + administratie en telefoonkosten in rekening gebracht.

Figuranten
De aanvrager dient zelf voor figuranten te zorgen. Als figuranten worden ingezet is het raadzaam dat zij in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma. Zij kunnen ingezet worden voor licht verwondingen die niet gegrimeerd hoeven te worden. Het is, behalve bij grote oefeningen georganiseerd vanuit de overheid, niet toegestaan dat Lotusslachtoffers anderen dan zichzelf grimeren. Figuranten treden op voor eigen risico.

Letsels
De letsels dienen bij aanvraag te worden vermeld, dit in verband met het meebrengen van extra materiaal en kleding, welke niet tot de standaard uitrusting behoren.

Grime ruimte
De ruimte waar gegrimeerd wordt, moet i.v.m. privacy en hygiëne, afsluitbaar en schoon zijn. Na de inzet moet er gebruik kunnen worden gemaakt van een wasgelegenheid met koud en warm stromend water.

Enscenering
Bij oefeningen kan LOTUS Studievereniging “De Schelp” advies geven voor wat betreft het ensceneren en het ontwerpen van een ongeval. Dit voorkomt dat een slachtoffer ergens komt te liggen met een letsel zonder kloppende ongeval toedracht.

Oefeningen
Bij grote oefeningen die meer dan 10 lotusslachtoffers bevat word door de lotus studiekring “De Schelp” een veiligheid’s persoon meegeleverd. Deze persoon wordt ook in rekening gebracht

Slotbepaling
Deze voorwaarden gelden bij de inzet van alle leden en aspirant-leden van LOTUS Studie vereniging “De Schelp” daarbij inbegrepen alle Lotusslachtoffers die ingezet worden onder auspiciën van LOTUS Studie vereniging “De Schelp”

Meer weten over Lotuskring De Schelp?

Wilt u meer weten over Lotuskring De Schelp? Of wilt u gebruik maken van onze diensten? U kunt ons vrijblijvend bereiken op lotussecretaris.de.schelp@gmail.com of gebruik ons aanvraagformulier.

Ga naar het formulier